ИНИЦИАТИВА ТОЛЕРАНТНОСТТА ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ

На 13.04.2018 г. в СУ“ Христо Ботев“ гр. Балчик във ІІ клас се проведе тренинг на тема „Толерантността през детските очи“. Инициативата е част от Националната кампания  за ТОЛЕРАНТНОСТ на СОНИК СТАРТ АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ.  С учениците бе обсъдено значението на думата Толерантност, на какво ни учи тя и защо е хубаво да бъдем толерантни. Съвместно бяха потърсени отговори на въпросите: „Как се отнасяте към различните от вас?“, „Уважавате ли техните права?“, „Опитвате ли се да ги разберете и приемете или се присмивате, дразните ги и ги коментирате?“. Участниците в мероприятието бяха насочени сами да идентифицират и осъзнаят своите различия, да ги приемат и уважават.

В подходящо подбрани индивидуални и групови игри децата изразиха собствена позиция и приложиха наученото във взаимоотношенията помежду си – изслушваха се, приемаха и уважаваха мнението на другарчетата си. Малките участници подходиха към поставените задачи  с отговорност и творчески дух, работиха в условия на екипност и сътрудничество.

Чрез игрите учениците достигнаха до разбирането, че макар и да изглеждат различни има много неща които ги свързват – имат общи интереси, приятели и всички са част от един клас.

Децата споделиха свои идеи, размисли и отправиха послание: Въпреки различният цвят на кожата, езика и културата, въпреки различията в начина на живот ние всички сме преди всичко хора и имаме равни права.“