ВТОРИ РОЖДЕН ДЕН НА ЦОП-БАЛЧИК

На 13.11.2015 г., когато светът отбелязва денят на добротата Център за обществена подкрепа Балчик отбеляза своя втори рожден ден. Екипът на ЦОП се радваше на вниманието на много гости, които дойдоха, за да уважат своя приятел и партньор.

През 2013 г. СОНИК СТАРТ разкрива своя Център за обществена подкрепа в Балчик. Посредством служителите си успешно развива благородната си дейност и в тази местна общност, приятел и партньор е на всички местни институции. СОНИК СТАРТ е динамично развиваща се стопанска организация, която от 2009 г. активно развива публично- частни партньорства в предоставянето на социални услуги на територията на Република България.

Екипът на ЦОП Балчик си пожела през следващата година да работи все така динамично и устремено.