ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ ЗА 2018 ГОДИНА

В периода 7 – 8 юни 2018 г. в гр. Левски, в съответствие с утвърдената Обучителна програма за 2018 г., екипи от направление „Управление на социални услуги“ на СОНИК СТАРТ преминаха надграждащo обучениe  с теми  „Методи за работа с деца и възрастни за развиване на умения за общуване с връстници. Техники за формиране на умения за включване в група. Техники за преодоляване на трудности в общуването“ и „Техники за работа с емоции. Подкрепа на деца и възрастни за овладяване на емоциите и използване на правилни модели за справяне с тях. Емоционална интелигентност“.

Участие в обучението взеха екипите на социалните услуги, предоставяни от СОНИК СТАРТ в градовете Балчик, Карлово, Първомай,  Драгоман, Левски и Червен бряг. Домакин на двудневната работна среща беше Център за социална рехаибилитация и интеграция гр. Левски.

СОНИК СТАРТ заложи на опита и креативността на обучителя Илия Маринчешки – Педагогически съветник в ПГЕЕ гр. Пловдив и докторант по педагогическа и възрастова психология в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Специфичната роля и дейност на всеки един Център и на всеки един от работещите в организацията, както и богатият опит на обучителя, провокира участниците и способства ефективния обмен и задълбочаване на познанията на специалистите, но така също и рефлексията върху своята дейност и роля и повишаване на увереността и мотивацията – основните предпоставки за предоставяне на качествена социална услуга.

В рамките на два дни участниците в обучението имаха възможност да надградят знанията си, да обменят опит и да споделят идеи за бъдещата си дейност.