УЧИЛИЩЕ – НЕОБХОДИМО И ЛЮБИМО

В СОУ „Христо Ботев“ гр. Балчик се проведе беседа на тема „Училище – необходимо и любимо“, в която участваха ученици от ІV клас. Лектор беше Стела Дакова, доброволец към ЦОП. Беседата провокира обсъждането на важни теми като посещаемостта в училище, интересното и ценното за всеки един и значимостта на образованието като цяло.
Учениците участваха активно в беседата. Те споделиха и какво знаят относно своите права и отговорности в училище, както и разсъждаваха над темата: „Моите силни и слаби страни като ученик“.
Децата бяха провокирани да обяснят какво разбират под думата мечта и свързана ли е тя със знание, ум, учение, мъдрост, красота, както и кои са нещата, които ни правят независими.