УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

На 5 септември в сградата на Център за обществена подкрепа (ЦОП) гр. Балчик се проведе беседа и представи презентация по случай честването на 132 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Със снимки, символи и песни децата от град Балчик се докоснаха до героизма на нашите предци в онова бунтовно време.

С участието г-жа Мариана Радева – служител в библиотеката при Народно читалище „Паисий Хилендарски – 1870“, г-жа Пенка Димитрова – виден общественик на гр. Балчик, и всеотдайните доброволци на ЦОП Балчик, децата, участници в мероприятието, получиха безценен урок по история за едно от най-дръзките и най-достойни събития в развитието на българската държава.

Г-жа Радева представи презентация за събитията през септември 1885 г., а г-жа Пенка Димитрова запозна децата с георизма на нашите предци преди 132г. Активното участие на доброволците направи урока още по-въздействащ с изпълнението на песни, носещи духа на онова, славно за България време.

Мероприятието беше белязано от героизма на миналото, копнежите и мечтите на всички нас, малки и големи, различни, но еднакви в желанието си да живеем в един по-красив и по-достоен свят.

Проведеният Урок по родолюбие предизвика силно вълнение сред всички участници. Той постигна своята цел, провокирайки децата, които, любопитни и вторачени във всяка дума, откриваха нови светове за себе си – за своята принадлежност, за миналото на българския народ и героичната му история.