ТРЕНИНГ „АГРЕСИЯТА ОКОЛО НАС“

Агресията е част от нашия живот, един от основните проблеми на обществото. Наблюденията на взаимоотношенията и поведението, на случаи на агресивни прояви, ни карат да се замислим и анализираме причините за тях, за да успеем да се справим и спомогнем нейното редуциране. Всеки родител иска детето му да бъде спокойно, както у дома, така и в училище, за да развива своя потенциал и израсне като добър човек, умеейки да живее сред другите. ЦОП – Балчик партнира на родителите и училището за постигането на тази цел, превенцията и преодоляването на агресивните прояви. Част от дейностите, насочени към превенция, са провежданите от екипа тренинги и беседи с ученици с цел подкрепа на уменията на децата за разпознаване и справяне с агресията и насилието.

През октомври се проведе тренинг с учениците от трети клас на ОУ“Антим І“ на тема „Агресията около нас“. С децата се обсъди какво означава думата агресия; кои са факторите, които ни правят агресивни; възможно ли е да се намали агресията и други въпроси, разбирането на които е важно, за да направим крачка напред към решението на проблема. Чрез игри и решаването на казус децата разбраха, че проблемите и конфликтите могат да се решават чрез спокоен тон, без насилие. Стана ясно колко е важно да се въвеждат правила, да бъдем толерантни, да разговаряме и да се интересуваме от мнението на другите. Обсъди се и темата за емоциите и в частност, гнева, който обаче можем да изразяваме и направляваме, без да нараняваме себе си и хората около нас.