СОНИК СТАРТ ПАРТНЬОР НА РАЙОНЕН СЪД БАЛЧИК ПО РАЗКРИВАНЕ НА „СИНЯ СТАЯ“

На 30.09.2015г. екипът на ЦОП Балчик се отзова на получената официална покана да се включи в тържественото откриване на адаптираната зала за изслушването на деца в съда по случай 135 години Районен съд Балчик.

Екипът на СОНИК СТАРТ пое ангажимента в партньорство с местните институции да реализира така наречената „Синя стая“ в град Балчик, предназначена за изслушване на деца жертви или свидетели на насилие.

На територията на Област Добрич до мометна не е разкривана „Синя стая“, което е предизвикателство и чест за СОНИК СТАРТ и Община Балчик. Такива стаи съществуват на територията на общините Сливен, Монтана, Стара Загора и други.