СЕКСУАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ ВЪВ ФОКУСА НА РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА СОНИК СТАРТ

От 4 до 6 септември и от 7 до 9 септември, в две групи, се проведе обучение, насочено към служителите на социални услуги на СОНИК СТАРТ. То беше свързано с важната и деликатна тема за сексуалното възпитание в контекста на работата с потребителите на социални услуги.

Събитието се състоя в град Балчик и беше организирано с цел да подготви екипите за по-добро разбиране на предизвикателствата и възможностите, свързани с тази тема. В обучението се включиха специалисти от различни социални услуги на СОНИК СТАРТ в страната. Ментор беше д-р Христина Григорова, преподавател по “Сексуално образование” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

Обучението беше изключително полезно и вдъхновяващо за всички участници, които придобиха по-широк поглед и по-добра подготовка за справяне с въпросите на сексуалното възпитание при работата с техните потребители. Участниците имаха възможността да обменят опит и да споделят за срещани проблеми в работата си.

Последния ден от обучението се проведе в неформална обстановка, до брега на морето, като всички участници направиха обобщение на наученото.