ОколоСОНИК пътешествието на Пижо и Пенда

Пътешествие на Пижо и Пенда в град Балчик. За тях са се погрижили  Център за настаняване от семеен тип за стари хора (ЦНСТСХ), Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ), Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) и Център за обществена подкрепа (ЦОП).  В Балчик, са добавили черните ширити на елека и панталоните на Пижо, добавили са пълнеж към ръцете и краката, по този начин краката са се поизправили и фигурата се е уплътнила. Оформили са и калцуните. На Пенда: към полата са поставили дантела, пафтите са украсили с цветя и към кърпата са добавили пендари. Изработили са птичка с цветовете от националния флаг, която са поставили на рамото на Пижо и лястовичка, която може да се постави навсякъде. Предварително бяха изготвени подаръци, които да зарадват всички присъстващи.Пътешествие на Пижо и Пенда в град Балчик. За тях са се погрижили  Център за настаняване от семеен тип за стари хора (ЦНСТСХ), Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ), Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) и Център за обществена подкрепа (ЦОП).  В Балчик, са добавили черните ширити на елека и панталоните на Пижо, добавили са пълнеж към ръцете и краката, по този начин краката са се поизправили и фигурата се е уплътнила. Оформили са и калцуните. На Пенда: към полата са поставили дантела, пафтите са украсили с цветя и към кърпата са добавили пендари. Изработили са птичка с цветовете от националния флаг, която са поставили на рамото на Пижо и лястовичка, която може да се постави навсякъде. Предварително бяха изготвени подаръци, които да зарадват всички присъстващи.