ОБЩУВАНЕ БЕЗ АГРЕСИЯ

ЦОП Балчик реализира успешно инициатива под надслов „Общуване без агресия“.

Инициативата се осъществи по покана на класен ръководител от ОУ „Антим I “гр. Балчик.

Децата с интерес изслушаха беседата и задаваха въпроси, бяха любопитни да научат нещо повече за видовете агресия.

Екипът на ЦОП Балчик благодари на ръководство, учители и ученици за поканата!