На гости в дома на баба

На местно ниво, като част от Националната кампания на „СОНИК СТАРТ“, екипът на ЦОП Балчик съвместно със служители от Исторически музей реализираха  битова седянка „На гости в дома на баба”.

Инициативата се проведе в сградата на музея, участие взеха деца от града и потребители на ЦОП. В битова обстановка децата бяха запознати с някои традиции и обичаи от миналото, с начина на живот, който са водели нашите баби и дядовци.  Децата участваха активно в мероприятието с остроумните въпроси, които задаваха.

За да има толерантност между поколенията, за да се създава и утвърждава позитивния модел на възпитание трябва да има приемственост, да се познават традициите и да се пази национално културното наследство.