Мартенско ателие

Плети, плети, бабо Марто,

Изплети ми мартенички,

Да ги вържем на ръчички…

На 28.02.2017 г. в сградата на ЦОП Балчик се проведе Мартенско ателие. С настроение, творчество и вдъхновение децата изработиха красиви мартенички и картички. Денят се превърна в празник на креативността, творчеството и прекрасните усмихнати детски личица.

Децата работиха в хармония и сътрудничество. От сръчните детски ръце бяха създадени красиви и разнообразни мартенички символ на здраве, плодородие и берекет.

С музика и настроение, бели и червени, весели, засмени, децата се подготвиха да посрещнат Баба Марта.