Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти

В периода 15.03.- 17. 03. 2017 г. в село Пчелин обл. София се проведе Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ. Присъстваха специалисти от градовете Първомай, Карлово, Дупница, Левски, Червен бряг, Драгоман и Балчик. Срещата протече  по предварително подготвена програма.

Обсъдиха се често срещаните трудности при предоставянето на социалната услуга, иновативните подходи спомагащи работата на социалния работник и социалния асистент, взаимодействието между иинституции и социални услуги също така отговорности и професионално отношение относно документацията.

Разгледаха се множество казуси, обсъдиха се методите и начините на работа в случаите, решенията до които се стига в процеса на работа. Споделиха се добри практики.

След приключване на тридневния форум специалистите посетиха крепостта „Траянови врата“, която е символ на национално-историческото наследство в региона и е уникална по своята конструкция.

Всеки от специалистите си тръгна с добро впечатление и удовлетвореност от обменения опит. За пореден път беше затвърдена необходимостта от тези срещи.