КАМПАНИЯТА РАВНИ ПОД СЛЪНЦЕТО В БАЛЧИК

По календара за отразяване на кампанията за толерантност „РАВНИ ПОД СЛЪНЦЕТО“ екипът на ЦОП Балчик проведе беседа на тема „Различието между хората е богатство“ на 25 септимври 2015 година с ученици от 4 до 8 клас от училище „Антим І ви Балчик . Беседата бе изнесена от г-н Георги Генов, общественик и кметски наместник във в.з. Царичино. Чрез тази изява децата бяха провокирани да се замислят и осъзнаят, че различните хора са между тях и тяхното отношение не винаги е толерантно. Засегнати бяха въпроси свързани с поведението на деца и възрастни към хора с увреждания от различен етнос и различен психологически статус. Целта на срещата бе да се осигури подкрепа насочена към освобождаване от предразсъдъците и формиране чувство за съпричастност и помощ към хората в неравностойно положение.

Във връзка с лятната ваканционна програма под надслов „Как да се държим на обществено място?“ децата от същото училище бяха запознати с правила за поведение на обществени места и контактуване с хора от различна възраст, етнос и служебно положение. Лекторът г-жа Иванка Бързакова, изявен учител и общественик, чрез интересен игрови подход засвидетелства своите професонални умения и предизвика интерес у присъстващите. Целта на срещата бе да се създадат умения за поведение на обществени места като децата се приучат да спазват етикет и норми на уважение, както към себе си така и към околните.

Инициативите предизвикаха различни по вид и интензивност емоции в децата. Използваните разнообразни подходи на екипа на ЦОП Балчик и партньорите му предразположиха децата да споделят своето мнение по зададените казуси, като се обосноваваха с примери от житейски ситуации.

Динамиката на процеса позволи на децата да разберат смисъла и значението на това да бъдеш толерантен към различието на другия. Те проявиха любопитство и активно се включиха с въпроси, които ги вълнуват.

Беседата предизвика интереса на преподавателите в ОУ „Антим“ І. Те изявиха своято желание проведените инициативи да бъдат повторени за в бъдеще в името на доброто на децата, в подкрепа на пълноценното ни партньорничество с институцията.