КАК ДА СЕ СПРАВИМ С АГРЕСИЯТА

На  21.03.2019 г. в ОУ „Антим 1” гр. Балчик екипът на ЦОП Балчик проведе тренинг на тема Как да се справим с агресията.

Домакини на специалистите от ЦОП Балчик бяха ученици от четвърти клас и техният класен ръководител. Тренингът се проведе с упражнение за успокояване и релаксация, визиращо идеята, че ако няма мир в нас, не може да има мир около нас.  Вниманието им се ангажира с презентация с изрази на гневни и агресивни деца, след това на прегръщащи се, щастливо играещи деца. След кратка дискусия по тази тема, децата чуха древната легенда за вълшебната сила, която притежавали хората някога и живеели задружно и щастливо, не познавайки гнева и агресията.

За финал на тренинга на децата бяха раздадени изрязани сърца от цветна хартия, които те с голямо желание се заеха да изрисуват и отправят своите послания за приятелство, мир и толерантност към всички деца по света.