ГОРАТА НА ДЕЦАТА В ГРАД БАЛЧИК

Под това мото днес протече зелената инициатива в град Балчик, организирана от СОНИК СТАРТ, с подкрепата на Кмета на Община Балчик. В нея се включиха десетки потребители на социалните услуги, доброволци и деца от града. Те засадиха 50 иглолистни и широколистни дръвчета в  близост до антична и средновековна крепост „Дионисополис” в кв. „Хоризонт”. Желанието на […]

БЕСЕДА ПОСВЕТЕНА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРОВЕДЕ ЦОП БАЛЧИК

Екипът на ЦОП Балчик, съвместно с Библиотека при Народно читалище “Паисий Хилендарски – 1870” проведе беседа, посветена на обесването на Васил Левски. За децата, които демонстрираха знания, специалистите бяха подготвили подаръци и лакомства. Инициатива премина под мотото на Националната кампания за толерантност на СОНИК СТАРТ “Аз съм тук и мога да ти бъда приятел”.

ВЕЛИКДЕНСКО АТЕЛИЕ 2018

По случай Великден – един от наи-големите християнски празници, празнуван през пролетта, на 04.04.2018 г. в ЦОП Балчик се проведе Великденско ателие. Участие в мероприятието взеха потребители на ЦОП Балчик, деца от ЦНСТ Балчик и деца от града. Инициативата имаше за цел да запознае децата с традициите на този светъл празник. Подготвени бяха материали, от […]

ДА БЪДЕМ ПОЗИТИВНИ, А НЕ АГРЕСИВНИ

Един от основните проблеми в българското общество, в училищата, дори в детските градини, е агресията сред децата, подрастващите и младите хора. Все по-често сме свидетели на агресивни прояви, тормоз и насилие сред учениците. Агресията е насочена към връстници, към учители и дори към родители. Във връзка с този значим за обществото ни проблем на 23.03.2018г. […]

ЧИСТИ РЪЦЕ – ЗДРАВО ДЕТЕ

На 21.03.2018 г. екипът на ЦОП Балчик проведе беседа заедно с децата от с децата от ЦДГ „Чайка“. Темата на беседата бе „Чисти ръце – здраво дете“, част от планираните за 2018 г. Информационни беседи за повишаване на здравната култура сред ромската общност, в контекста на НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ за ТОЛЕРАНТНОСТ „Аз съм тук и мога […]