ИНИЦИАТИВА „МОЕТО КЪТЧЕ ЗЕМЯ Е НАЙ-ЧИСТО НА СВЕТА“

На 17.05.2019 г. в ЦНСТ Балчик екипите на ЦОП и ЦСРИ Балчик проведоха мероприятие на тема „Моето кътче земя е най-чисто на света“.

Инициативата се проведе с цел повишаване екологичната култура на децата, тъй като това е все по-нарастваща необходимост в съвремието. Въпреки сериозните проблеми с боклука, все още хората могат да се справят. Един от начините е почистване на околната среда и рециклиране на стъкло и пластмаса.

Дейността протече с почистване на двора и провеждане на беседа за разделното събиране и изхвърляне на отпадъци. Даде се възможност на децата да се докоснат до земята, да засадят дръвчета, за които ще полагат грижи. Всички бяха ентусиазирани и се включиха с желание в дейността.

По време на инициативата децата изявиха певческите и рецитаторските си възможности. Останаха доволни от добре свършената работа и разбраха, че всеки един от нас може да направи дребни, но значими неща в ежедневието си за опазването на околната среда. Участниците осъзнаха, че чистата околна среда е от основна важност за човешкото здраве и благополучие и човек трябва да се грижи и да не я замърсява.              В проведената инициатива и не само, екипът се стреми да способства за повишаване на екологичната култура  и опазване на околната среда от най-ранна възраст чрез нагледни примери и лична ангажираност в процеса.