ИЗРАБОТКА НА МАРТЕНИЦИ И КАРТИЧКИ В ЦОП

Центърът за обществена подкрепа в Балчик отново отвори врати за своите приятели и потребители,  интересуващи се от народното творчество. На 7 март 2015 г. децата имаха възможност да се приобщят към народните традиции с изработката на мартеници и картички.

За този календарен месец децата с желание отговаряха на въпроси свързани с месец Март – месеца на пролетта. И понеже пролетното разбуждане на растителния и животински свят за нов живот настъпва през март, то цялата мартенска обредност е подчинена на тази идея. Подробно се дискутира символиката на 1 март, признанието към майките на 8 март, желанието за плодородие и благодат на 25 март. Флорални мотиви и шевици изпъстриха пролетните творби. Срещата премина с ведро и пролетно настроение. Изработиха се много мартенички, размениха се много положителни емоции и шумно и весело беше поздравена Баба Марта!

Очакваме отново децата през първата събота на април преди Цветница!