ИЗНЕСЕН КАБИНЕТ

На 28.01.2016 г. в Община Балчик се проведе работна среща във връзка с областна стратегия за развитие на социалните услуги на територията на общината. На срещата бе поканен и представител на Център за Обществена подкрепа Балчик, инспектор Детска педагогическа стая Балчик, управител на Домашен социален патронаж Балчик и др.
За по- доброто развитие на социалните услуги в Община Балчик присъстващите взеха решение работните срещи да продължат, както и да бъдат по- чести за по- добър синхрон между отделните служби.

Център за Обществена подкрепа благодари на Община Балчик за поканата!