ЗДРАВНА БЕСЕДА

В ЦОП – Балчик се проведе здравна беседа с потребители – непълнолетни майки на деца по тема: „Режим на децата до 3г.“. Лектор на беседата беше г- жа Димка Малева – медицинска сестра от гр. Балчик.

Дневният режим има голямо значение както от психологическа, така и от физиологична гледна точка. Малките деца много лесно привикват към определен график. Ако те бъдат хранени, слагани да спят, водени на разходка по едно и също време, не биха възникнали затруднения – децата не капризничат и в рамките на деня и са спокойни.

В рамките на беседата се обсъдиха въпроси, свързани с храненето, съня, разходката, облеклото и други. Разясниха се характеристики на периода на развитие, като се акцентира върху значимостта на двигателната и познавателната активност. Обърна се внимание на това, че за да се затвърдят навици, родителите трябва да бъдат упорити, защото навиците все още бързо се забравят. Г-жа Милева посъветва майките да бъдат единни в изискванията си и да поставят еднакви цели. Всички участваха активно в беседата, задаваха интересни за тях въпроси, споделяха впечатления и обменяха опит.

Една японска поговорка гласи: „Това, което правиш с детето си до 3г., не можеш да го премехнеш и след 100г.“. Укрепването здравето на децата и тяхното пълноценно развитие са невъзможни без оптимално изграден дневен режим. Удовлетворяването потребностите от достатъчен сън, питателна храна и активно бодърстване е основна нужда, а спазването на режимните моменти е начин да защитим здравето на детето си.