ДЕЦАТА СЕ ПОДГОТВЯТ ДА ПОСРЕЩНАТ БАБА МАРТА СЪВМЕСТНО С ЦОП И ЦНСТ БАЛЧИК

На 26.02.2021 г. екипите на ЦОП и ЦНСТ Балчик организираха „Мартенско ателие“. С настроение, творчество и вдъхновение децата изработиха красиви мартенички и картички. Денят се превърна в празник на креативността, творчеството и прекрасните усмихнати детски лица.

Участниците работиха в хармония и сътрудничество. От сръчните детски ръце бяха създадени прекрасни и разнообразни мартенички, символ на здраве, плодородие и берекет.

С музика и настроение, бели и червени, весели, засмени, децата се подготвиха да посрещнат Баба Марта.