ДА БЪДЕМ ПОЗИТИВНИ, А НЕ АГРЕСИВНИ

Един от основните проблеми в българското общество, в училищата, дори в детските градини, е агресията сред децата, подрастващите и младите хора. Все по-често сме свидетели на агресивни прояви, тормоз и насилие сред учениците. Агресията е насочена към връстници, към учители и дори към родители.
Във връзка с този значим за обществото ни проблем на 23.03.2018г. екипът на ЦОП – Балчик проведе тренинг с учениците от втори клас на СУ ”Христо Ботев” на тема „Да бъдем позитивни, а не агресивни“. Инициативата е част от Националната кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ на СОНИК СТАРТ АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ. С децата се обсъди значението на думата агресия; какво ни провокира да я проявяваме и как можем да я намалим, както и други важни въпроси по темата, които вълнуваха децата. Съвместно бяха потърсени отговори. Заедно стигнахме до извода, че не бива да критикуваме, обвиняваме и осъждаме, а да решаваме конфликтите спокойно, без да проявяваме вербално или физическо насилие. Чрез игри се затвърдиха представите на децата за това, колко е важно да има правила, да бъдем толерантни, да разговаряме и да зачитаме мнението на другите.
Децата споделиха свои идеи и размисли, и отправиха послание „всички да се обичаме и да бъдем по-добри“. Всеки ученик получи стикер с послание „Да бъдем позитивни, а не агресивни“ и с номера на Националната телефонна линия за деца 116 111, където могат да сигнализират и потърсят помощ. Дискусията провокира голям интерес сред учениците и техните учители, и всички заедно достигнахме до извода, че е правилният път е да бъдем позитивни с общуването си, а не агресивни!