ГРУПОВА РАБОТА С РОДИТЕЛИ В ЦОП – БАЛЧИК

На 25.08.2017г. в сградата на ЦОП – Балчик се проведе групова работа с млади майки на деца до 1г. Акцент в груповата работа се постави на дискутирането на темите: „Емоционалната близост – важна за развитието на децата“ и „Родителски стилове на поведение“.

Младите майки се запознаха със значението и ролята на емоционалната и физическа близост с родителите за възпитанието, самочувствието и характера на децата. Обърна се внимание на основните потребности на детето, които родителите задоволяват със своите ласки, грижи и нежност, а именно – афективни, социални, сензорни. Дискутира се и погрешното схващане, че детето се разглезва от физическата близост, топлото и постоянно откликващо отношение.

Участниците се запознаха и с основни стилове на възпитание, прилагани най-често от родителите, като имаха възможност да развият своето разбиране за характеристиките на авторитарния, авторитетния, либералния и хаотичен стил. Дискутираха се резултатите и ефектите от прилагането на всеки един от тях.

Темата предизвика силен интерес сред участниците, които се включиха активно. Всеки имаше възможност да сподели лично мнение, да направи пренос със реална ситуация от дома и да зададе въпроси, породени от неговия личен опит и ежедневие.