ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ

С бал на маски и роли приключи годишната среща на екипите от направление “Управление на социални услуги” от СОНИК СТАРТ. В гостоприемната обстановка на хотел Реджина Мария Спа в Балчик бе отчетен напредъкът на 2014 г. и се планира предстоящата 2015 г. Екипи от 11 социални центъра в страната в продължение на 3 дни обменяха опит и синхронизираха плановете си за 2015 г.