„Бъди позитивен, не агресивен“

На 16.05.2017г. с учениците от IV клас на СУ „Христо Ботев“ се проведе тренинг и беседа на тема „Бъди позитивен, не агресивен“, част от планираните за 2017г. информационни беседи „Не на агресията в училище“ в контекста на Национална кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“.

Наблюденията над взаимоотношенията и поведенията при децата в училище и анализът върху проблемите и рисковете в съвременното общество, провокират стремеж към противодействие и осигуряване на защитни ресурси, превентиране на рисковете и в частност, на проявите на насилие и жестокост. Агресията вече е част от нашия живот и е един от основните проблеми на обществото.

В рамките на проведената беседа децата имаха възможност да споделят какво е за тях агресията, кое я поражда, какви са причините и предпоставките за нейната проява. Обсъдиха се и начини за редуциране и справяне; същност и значимост на толерантността в нашия свят и други теми, чието дискутиране в важно, за да се случи промяната. Децата стигнаха до извода, че проблемите и конфликтите могат да се решават чрез спокоен тон, без насилие, с разговори, спазване на правилата, зачитане мнението на другите, самокритичност, премахване на вредните навици. Като защитни фактори те изведоха необходимостта от: повече смях, развлечения, забави, веселие, положителни изживявания и осъзнаване на ценности.

С децата се проведоха игри, анкета и се решаваха казуси, което способства трениране на техните умения за разпознаване на агресивното поведение и изграждането на алтернативна, ефективна реакция.

Приоритет в работата на екипа на ЦОП Балчик е осигуряване на подкрепяща среда, подкрепа на позитивното възпитание и стимулиране развитието на уменията на децата за общуване и взаимодействие с другите по позитивен начин.