БУКЕТЧЕ КОКИЧЕТА ЗА ПРАЗНИКА НА ЖЕНАТА

На 07.03.2019г. екипът на ЦОП съвместно с деца от ЦНСТ и потребители на ЦОП Балчик подготвиха изненада за Празника на жената. Осъществи се пролетна разходка за кокичета – специален подарък за жените на град Левски.

Пролетният ден, пробуждащата се природа и вдъхновението на празника заредиха децата с позитивна енергия. Всички пяха, играха и се смяха. Чуха разказа за първото цвете кокиче – предвестник на пролетта. То е бяло, защото е символ на чистота,  не само външна, но и вътрешна – чисти отношения между хората, толерантност, уважение, умението да се изслушват и да си помагат, а когато грешат, да си прощават, но и да не повтарят грешките.

След прекрасната разходка всички деца с помощта на екипа приготвиха с кокичетата букетчета, завързани с червен и бял конец. Те научиха повече относно значението на празника и факти относно неговото честване. На 8 март децата излязоха на улицата, придружени от екипа на ЦОП. С усмивки и прекрасни пожелания те подаряваха подготвените с любов цветя на всяка срещната жена. Изненадата развълнува всички – малък жест на топлина, който удвои радостта и напомни за това какво е нужно, за да бъде празник – цветна магия, споделена от деца!