БЕСЕДА „БЪДИ ПОЗИТИВЕН НЕ АГРЕСИВЕН“

На 28.03.2017г. специалисти от ЦОП Балчик по покана на директора на СУ „Христо Смирненски“ с. Оброчище проведоха беседа от поредицата „Бъди позитивен не агресивен“.

Като част от Национална кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ на СОНИК СТАРТ през 2017г., беседите целят да насърчат и затвърдят поведение на разбирателство и толерантност между младите хора.

Учениците от единадесети клас посрещнаха с интерес членовете от екипа на ЦОП, които представиха темата по атрактивен и интересен за тях начин.

Учениците имаха възможност да споделят мнение, да защитят конкретна позиция, да си кажат неща които до сега са премълчавали. Дискутира се конкретен казус в класа обвързан с темата.

„Бъди позитивен не агресивен“ завърши с обратна връзка от участниците и класния ръководител и заявка за следващи срещи.

Усилията на екипа са насочени към превенция на рисковото поведение , създаване на условия за подобряване качеството на живот, възможностите и желанието за развитие на децата и млади хора на територията на общината.