АГРЕСИЯТА СРЕД НАС

На 07.10.2015г. ЦОП Балчик проведе своята поредна инициатива на тема „Агресията сред нас“, която ,реализира успешно на терирорията на Община Балчик, а именно ОУ „Васил Левски“ в с. Соколово и ОУ „Г. С. Раковски“в с. Сенокос.

Инициативите бяха предварително съгласувани с ръководствата и учителския колектив на училищата, а целта бе превенция на агресията в семейната, приятелската и училищната среда.

На родителите бяха представени алтернативни варианти и техники за общуване без агресия с децата. Те имаха възможността да отправят въпроси, които ги вълнуват по отношение възпитанието на децата им, както и да получат отговори на същите.

Родители и учители разпознаха своя партньор в лицето на ЦОП- Балчик за подобряване на взаимоотношенията в училище и в семейството. Останаха удовлетворени от възможността да поучат подкрепа за в бъдещи ситуации.

Предстои подписване на споразумение между ЦОП- Балчик при СОНИК СТАРТ и училищата, с което ще регламентираме бъдещата ни съвместна дейност.