ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Завършила е бакалавърска степен по специалност – Социални дейности във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Извършва социлални дейности в подкрепа на потребителите на ЦОП. Координира работата на специалистите, работещи по конкретен случаи, проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства, води индивидуални и групови консултации, подготвя план за работа, извършва мобилна социална работа и осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата в риск и техните семейства.